Forsand Idrettslag

 

Info om baner og treningshall 

Kunstgrasbane på Fossanmoen

Kunstgrasbanen ligger like ved Forsand Skule som er plassert på Fossanmoen på Forsand. Følg hovedvei/ skilt til Øvre Espedal så ligger skole og kulturhus på venstre side av veien ca 7 km fra ferjekai.

Forsand Idrettshall

Forsand Idrettshall ligger i Forsand Kulturhus som er plassert på Fossanmoen på Forsand. Følg hovedvei/ skilt til Øvre Espedal så ligger skole og kulturhus på venstre side av veien ca 7 km fra ferjekai. Hovedstyret

Jarle Fossan Medalen   Tlf: 94360671 Mail: jarle_medalen@hotmail.com

Hege Espedal Bjørheim

Frode Haukali

Eirik Vika Storm

May Britt Haga

Jonas Søyland (Leder Fotball)

Amanda Stangeland (Leder Håndball)