ForsandIL.no© 2012 

Forsand Idrettslag

 

Info om baner og treningshall 

Grasbane på Byrkjeland.

Byrkjeland ligger ca 11 kilometer fra Forsand Sentrum.

Følg hovedveien / skilt til Øvre Espedal så får du Byrkjeland på høyre side av veien ca 10 min etter at du har passert skole og kulturhus.

Kunstgrasbane på Fossanmoen

Kunstgrasbanen ligger like ved Forsand Skule som er plassert på Fossanmoen på Forsand. Følg hovedvei/ skilt til Øvre Espedal så ligger skole og kulturhus på venstre side av veien ca 7 km fra ferjekai.

Forsand Idrettshall

Forsand Idrettshall ligger i Forsand Kulturhus som er plassert på Fossanmoen på Forsand. Følg hovedvei/ skilt til Øvre Espedal så ligger skole og kulturhus på venstre side av veien ca 7 km fra ferjekai. Hovedstyret

Elsa Haukelid            Tlf: 99748330       Mail: elsa@haukaligard.no

Monica L. Knutsen

Frode Haukali

Jarle Medalen

Odd Olav Hatleskog

Jonas Søyland (Leder Fotball)

Jeanette Teigland (Leder Håndball)