Badminton

Leder: Tom Inge Espedal

Aktiviteter: Badminton hver tirsdag kveld i vinterhalvåret