Velkommen til Forsand Idrettslag!

Forsand Idrettslag består i dag av 240 medlemmer og ønsker å være en inkluderene arena hvor unge kan få utfolde seg aktivt gjennom trening og sosialt samvær. Hovedaktivitetene i laget er håndball og fotball, men i tillegg arrangeres det fellesarrangement som Forsandtråkken. Andre aktiviteter som foregår i hallen er "Badmington"og "Voksentrimmen" For mer info om de ulike aktivitetene se meny øverst på siden. 


 

-

-Oppdater medlemsprofilen din på Minidrett.no


Forsand IL er pålagt, som alle andre idrettslag i Norge, å innføre elektronisk medlemsregister. Det har vi allerede gjort ved å innføre Norges Idrettsforbunds egne system.

Alle våre medlemmer skal være overført dit, men vi sliter med at medlemsinformasjonen er utdatert. Derfor trenger vi din hjelp.


Vennligst oppdater www.minidrett.no med korrekt adresse og e-postadresse så snart som mulig. Dette er veldig viktig!

Vi baserer oss på lister herfra når vi sender faktura, når vi skal nå noen medlemmer og når vi sender ut årsmelding.

Har du ikke opprettet profil?


1. Gå inn på www.minidrett.no og trykk på «ny bruker». Her fyller du inn de brukeropplysninger det blir spurt om. Her blir det blant annet spurt om fødselsnummer, dette blir ikke lagret verken hos oss i idrettslaget eller noen annen plass. Dette er kun fordi fødselsnummer er den eneste måten man kan identifisere at du faktisk er den du utgir deg for å være. De som ikke har norsk statsborgerskap oppgir at de har nasjonalitet: «annen» da kommer man unna kravet om fødselsnummer.

2. Lag så brukernavn og passord. Etter dette får du tilsendt en SMS med en kode for å bekrefte.

3. Du har nå en aktiv bruker i MinidrettTakk for at du oppdaterer. Sammen gjør vi idrettslaget sterkere.